VHF s DSC

VHFKurz obsluhy lodních radiostanic je dostupný online. Obsahuje simulátor vysílačky, na kterém si můžete natrénovat nejrůznější tísňová i běžná volání, hlasově i digitálně (DSC).

Vzhledem k tomu, že charterové lodě jsou nyní povinně vybaveny vysílačkami s DSC a vyžaduje se, aby na palubě byla alespoň jedna osoba s licencí na obsluhu lodních radiostanic, patří tento kurz k velmi oblíbeným.

Po online kurzu složíte krátký test (25 otázek, 1 správná odpověď), vytisknete si certifikát a s ním přijedete na vybraný kurz jachtingu. Během plavby se jeden večer uskuteční přezkoušení v učebně u vysílačky – předvedete examinátorovi schopnost provést tísňová i běžná volání hlasově i digitálně a obdržíte doživotně platnou licenci.

Obsah kurzu:

  • základní obsluha radiostanice a užívané frekvence
  • tísňová volání
  • volání z lodní na pobřežní stanici
  • digitální volání DSC
  • Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
  • Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRB)
  • Search and Rescue (SART)

Náhled online prostředí zde.

Cena online kurzu: 89 GBP

Cena přezkoušení a vystavení licence (včetně případných kopií v budoucnu): 60 GBP

S sebou: certifikát o absolvování online kurzu, 1x průkazová fotografie