Yachtmaster Offshore

Ten, kdo se hlásí na kurz RYA/MCA Yachtmaster Offshore by měl být velmi zkušený jachtař s rozsáhlou praxí:

  • Za sebou minimálně 50 dní na moři.
  • Napluto 2.500 mil včetně alespoň 5 přeplaveb delších než 60 mil (měřeno podél loxodromy z výchozího přístavu do cíle).
  • Z toho alespoň u dvou z těchto přeplaveb jako skipper a dvě z přeplaveb obsahují noční plavbu.
  • Minimálně 5 dní praxe jako skipper.
  • Alespoň polovina naplutých mil a přeplaveb musí být v přílivových vodách. Veškeré míle a přeplavby musejí spadat do období 10 let před zkouškou.

Míle se prokazují jachtařskou knížkou nebo seznamem plaveb, není třeba je mít od někoho potvrzené – jen zodpovědět dotazy na místa, kde jste byli.

Před zkouškou se požaduje:

  • licence na vysílačku – britský Short Range Certificate (SRC) nebo vyšší, či český ekvivalent (všeobecný průkaz radiotelefonisty u ČTÚ).
  • Platný doklad o absolvování kurzu první pomoci pro vzdálená místa, uznává se i český First Aid Emergency Remote Distance/Yacht Course akreditovaný na MŠMT (dělá to pouze SHOCK.cz, v případě zájmu domluvíme termín).

Na kurzu probíhá tzv. Yachtmaster Preps, tedy příprava ke zkoušce. Po kurzu v sobotu, či v rámci kurzu ve čtvrtek odpoledne, přijede nezávislý inspektor MCA, vyžene instruktora z lodi a provede přezkoušení tak, aby uchazeč o licenci prokázal schopnost vést loď za dne i za tmy. Minimální doba zkušení plavby je 8 h na 1 uchazeče, 10-18 hodin na 2 uchazeče. Nelze vyzkoušet více než dva uchazeče za 24 hodin a čtyři uchazeče za dva po sobě jdoucí dny. Za zkoušku se skládá samostatný poplatek ve výši 200 liber.

Při kurzu prokážete potřebné praktické dovednosti a zběhlost v řešení cvičných situací na moři a a vyplníte test na teoretické znalosti. Předpokládá se teorie v rozsahu knihy Toma Cunliffa The Complete Yachtmaster. Teorie je už pro všechny další úrovně licencí  stejná. Vyžaduje se bezchybné provedení praktických úkolů.

Na základě úsudku examinátora MCA pak dostanete licenci RYA/MCA Yachtmaster Offshore s doživotní platností. Jedná se o profesionální kvalifikaci, na jejímž základě si můžete vyžádat komerční doložku pracovat jako placený skipper.

S touto licencí vyjíždí na moře zhruba 2% Britů a uznávají ji charterové společnosti i pojišťovny všude po světě jako doklad o dostatečných schopnostech k samostatnému a profesionálnímu vedení lodi.

Minimální požadovaný věk je 18 let.

Cena: 599 GBP